choi-ngay.gif

Các bạn chú ý nhiệm vụ thường 1 nhiệm vụ là 50 đồng, nhiệm vụ vip là 500 đồng

Add Zalo số này để Admin tư vấn 0865872078 hoặc Link tham gia nhóm zalo: https://zalo.me/g/twawpu407  và group Facebook https://www.facebook.com/groups/1091221157992644/permalink/1126425887805504/ 

***Admin chỉ giải quyết cho những User nào tham gia vào group, những ai không tham gia thì không giải quyết***